23.02.2018

EU-millioner skal binde Tønder og Nordfriesland sammen

AF: AF NIELS OLE KROGH, FLENSBORG AVIS OG UWE IWERSEN, UIW@JV.DK
Publiceret 12. februar 2018 kl. 06:10

Chefkonsulent Christiane Franziska Plischke og House of Exporters i Tønder bliver omdrejningspunkt for det nyetablerede grænseoverskridende samarbejde, der skal binde Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland tættere sammen. Projektet har 15 millioner EU-kroner at gøre godt med. Foto: Ulrik Pedersen

Chefkonsulent Christiane Franziska Plischke og House of Exporters i Tønder bliver omdrejningspunkt for det nyetablerede grænseoverskridende samarbejde, der skal binde Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland tættere sammen. Projektet har 15 millioner EU-kroner at gøre godt med. Foto: Ulrik Pedersen

Tre år, 15 millioner kroner og mere end en snes organisationer skal binde Nordfrisland Amts og Tønder Kommunes arbejdsmarked sammen, så det opleves som et.Tre år, 15 millioner kroner og mere end en snes organisationer skal binde Nordfrisland Amts og Tønder Kommunes arbejdsmarked sammen, så det opleves som et.

TØNDER/HUSUM. Den slags kan være svært at måle og veje. Men om tre år forventer chefkonsulent i House of Exporters i Tønder, Christiane Franziska Plischke, at effekten er synlig. Hun og kollegerne i Tønder Kommunes erhvervs- og eksportfremmehus søger netop nu en kollega til at lede Interreg-projektet »Fit4Jobs@WaddenC« - Klar til jobs ved Vadehavet.

EUs Interregpulje for den dansk-tyske region har for kort tid siden bevilget den største portion af i alt godt 15 millioner kroner, der skal bruges på gøre borgere i kommunen og Nordfriesland Amt mere parate til at krydse grænsen for at arbejde og uddanne sig.

 

Ét fælles marked
- Vi lægger ud den 1. marts og afslutter i 2021. Til den tid skulle partnerne og det store dansk-tyske netværk gennem en lang række initiativer gerne have opnået, at borgerne i langt højere grad end i dag anser regionens dansk-tyske arbejdsmarked som ét. Samtidig skal langt flere også have kendskab til nabolandets sprog og kultur, siger chefkonsulenten.

Kommunalbestyrelsen i Tønder har netop nikket ja til projektet og en medfinansiering, der frem til 2021 løber op i et samlet beløb på godt 2,5 mio. kr.

- Efter Tønder-forhold er der tale om et stort projekt. Jeg ser det som noget, der kan være med til at afhjælpe den mangelsituation, der er blandt virksomhederne i Tønder Kommune med hensyn til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Jeg tror lidt på, at der vil være medarbejdere syd for grænsen, som kan se en fordel i at blive opkvalificeret og finde et job i en dansk virksomhed, sagde borgmester Henrik Frandsen (V), da han præsenterede projektet i byrådssalen.

Her tog kun Slesvigsk Partis gruppeformand, Jørgen Popp Petersen, ordet. Han anbefalede samarbejdet, men advarede mod at skrue forventningerne alt for højt i vejret.

- Alt hvad vi kan gøre for at fremme den nord-sydgående udvikling, det kan vi kan bakke op omkring. Jeg tror dog ikke, at man skal forvente sig den helt store revolution. For der er jo mangel på arbejdskraft både nord og syd for grænsen, påpegede han.

Nye netværk
Helt konkret handler projektet om, at der skal etableres fire nye netværk under overskrifterne Industri 4.0/digitalisering, eksport, videreuddannelse og bosætningsservice.

Elever, lærlinge og studerende får tilbud om sproglige og kulturelle kurser, ekskursioner til orientering om arbejdsmarkedet i nabolandet, praktikophold i virksomhederne og deltagelse i grænseoverskridende projekter. Desuden skal en digital vestkystportal informere om merværdien ved den grænseoverskridende region og det grænseoverskridende arbejdsmarked for forskellige målgrupper.

Kreis Nordfriesland er cirka dobbelt så stor som Tønder Kommune.

House of Exporters et fornuftigt tiltag

Digeposten, tirsdag 2. januar 2018, Holger Ringgaard

Her er Christiane Plischke og Carsten Borg i fuld gang med at udrede trådene for en klient. Arkivfoto: Holger Ringgaard.

Her er Christiane Plischke og Carsten Borg i fuld gang med at udrede trådene for en klient. Arkivfoto: Holger Ringgaard.

KOMMUNALT: House of Exporters åbnede i maj 2015 som et tilbud til alle eksport-orienterede virksomheder i Tønder Kommune. Beliggenheden ved den dansk-tyske grænse er fremhævet i Tønder Kommunes strategiplan, hvor Den Tyske Forbindelse er én af de fire overordnede politiske visioner. Det fremgår af strategiplanen at Tønder Kommune satser på både eksport og det grænseoverskridende samarbejde mere generelt. House of Exporters (HOEX) henvender sig både til lokale danske virksomheder der ønsker at vækste og eksportere til Tyskland og til tyske/udenlandske virksomheder der ønsker at etablere sig i Danmark. I huset kan virksomhederne få konkret vejledning, ligesom det er muligt for virksomhederne at etablere sig med adresse i HOEX. Tanken er, at de virksomheder der vælger at leje sig ind i HOEX på sigt skal vokse sig større og finde andre lokaliteter i kommunen. Der er p.t. 4 eksportorienterede virksomheder der har lejet sig ind i HOEX.

Der er ofte individuel opfølgning med målet om at tiltrække den enkelte virksomhed til Tønder Kommune. House of Exporters arbejder for at være det formidlende element, for at føre lokale virksomheder og udenlandske, både tyske og andre - aktører sammen. House of Exporters tilbyder virksomhederne individuelle eksportvejledningsforløb. Eksportvejledningsforløb defineres ved erhvervskontakter, der har fået vejledning af ikke-bindende karakter, til at træffe egne beslutninger omkring virksomhedens individuelle eksportmuligheder.

Brugerne oplever en stærk personlig relation, så man som virksomhed ikke træffer en ny konsulent hver gang. Man opererer også med individuelle - skræddersyede - vejledningsforløb og øser gerne ud af mange års erfaring med eksport og erhvervsfremme ligesom der er opbygget et meget solidt netværk på begge sider af landegrænsen.

Vejledningskontoret i Tønder har mange grænseoverskridende opgaver og får flere

30.11.2017

Go German - messeservice fra House of Exporters!

For at hjælpe virksomheder på vej til Tyskland tilbyder House of Exporters servicen "GoGerman". Målgruppen er virksomheder i Tønder Kommune, som enten allerede er startet op med eksport, eller som står lige på tærsklen til at gå i gang, men mangler det sidste skub.

Vores service består i en række besøg til messer i Slesvig-Holsten, hvor virksomhederne får mulighed for at danne sig et indtryk af det tyske marked og finde kontakter til salg i Tyskland. GoGerman fokuserer bevidst på messer med geografisk tæt beliggenhed, så de deltagende virksomheder fra Tønder har mulighed for at nå frem og tilbage på sammen dag. Tilmelding er uforpligtende - ligesom man selv bestemmer, om man ønsker fælleskørsel eller selv står for egen transport.

Eksportkonsulent, Carsten Borg, guider på messerne og giver også gerne opfølgende vejledning i forhold til de videre trin med at etablere kontakter til eksportsalg. Via House of Exporters netværk vil der af og til også være mulighed for at få gratis billetter. House of Exporters poster løbende om GoGerman på Facebook og LinkedIn. Aktivitetskalenderen med liste over messer, som GoGerman besøger, finder du her.

26.03.2017

Virksomheder skal hjælpe hinanden til eksport

Tirsdag ruller ”Sønderjysk Eksportørnetværk” ud over rampen hos PTI Europe i Højer. Netværket er et nyt tilbud til sønderjyske virksomheder, der gerne vil have input og sparringsmuligheder inden for eksport.

Lederen af House of Exporters i Tønder Christiane Plischke står klar med et nyt initiativ, der skal binde eksporterende virksomheder i Sønderjylland bedre sammen. Tirsdag finder første møde sted hos PTI Europe i Højer.

Lederen af House of Exporters i Tønder Christiane Plischke står klar med et nyt initiativ, der skal binde eksporterende virksomheder i Sønderjylland bedre sammen. Tirsdag finder første møde sted hos PTI Europe i Højer.

Det gælder om at bringe de rette folk sammen, hvis nye idéer om eksport skal blive til en succes. Det er grunden til, at de fire sønderjyske erhvervsråd fra Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev og House of Exporters  tirsdag slår dørene op for det spritnye netværk ”Sønderjysk Eksportørnetværk”. Formålet med netværket er at give virksomheder i Sønderjylland mulighed for at styrke deres fokus på eksport. 

Input fra de rigtige partnere på det rigtige tidspunkt er ofte afgørende for, om en virksomhed vælger at tage springet ud på de udenlandske markeder. Det nye netværk har som mål at give interesserede virksomheder mulighed for at få præcis disse vigtige input.

Sønderjysk platform

- Vi vil gerne skabe en platform for de sønderjyske eksportvirksomheder, hvor de som del af et fagligt stærkt netværk har mulighed for at videndele og få nye vinkler på eksport, siger Christiane Plischke i en pressemeddelelse. Sønderjysk Eksportørnetværk er samtidig også tænkt som et forum for uformelle sparringsforløb, så de mange forskellige inputs fra møderne kan suppleres med mere dybdegående samtaler om enkelte temaer på tomandshånd.

Udsyn til verden

Indholdet på netværksmøderne tager afsæt i de behov, som parterne ofte mødes af fra virksomheder med planer om eksport. På kick off-mødet den 28. marts vil Vagn Gaarde Pedersen, CEO Pan-European Public Affairs, fortælle om sine personlige erfaringer med eksport ud fra en global synsvinkel. 

Reiner Perau, direktør for Dansk-Tysk Handelskammer i København, vil derefter indsnævre fokus til vores største eksportmarked, Tyskland, under titlen ”Tyskland – stort marked, store muligheder, stor konkurrence."  Her belyser Reiner Perau nogle af de overordnede forudsætninger for succesfuld eksport til vores sydlige nabo.  

Det betaler sig at investere i at finde de rigtige netværkspartnere. Kom derfor forbi PTI på tirsdag og hør, hvordan eksportørnetværket kan hjælpe din virksomhed.

 

14.11.2016

450.000 juletræer eksporteres fra Tønder egn

De gode tyskkundskaber af juletræsproducenterne i Tønder og omegn åbner dørene på det tyske marked.  Her er det Torben Ravn, skovfoged i Skærbæk, som står foran en stabel af sine juletræer. (Kilde: plantningsselskabet.dk)

De gode tyskkundskaber af juletræsproducenterne i Tønder og omegn åbner dørene på det tyske marked. Her er det Torben Ravn, skovfoged i Skærbæk, som står foran en stabel af sine juletræer. (Kilde: plantningsselskabet.dk)