Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem. Ligesom der her er solid tradition for, at virksomheder også bliver bakket op af lokale kommuner og erhvervsfremmeaktører med stærke interesser i at styrke det grænsenære virksomhedssamarbejde.

Velkommen til House of Exporters

Vores geografi udgør sammen med de historiske og kulturelle bånd mellem virksomheder og erhvervsfremmeaktører på begge sider af grænsen en helt særlig og stedlig ressource.

De dansk-tyske relationer har rødder langt tilbage, og den seneste tids intensivering af samarbejdet mellem aktører på begge sider af grænsen er født i en politisk bevågenhed og med et stærkt gensidigt ønske om at styrke relationerne. Inden for de sidste par år har vi i Tønder Erhvervsråd og Tønder Kommune satset kraftigt på en udbygning af det grænseoverskridende samarbejde og øget fokus på virksomhedssamarbejde og eksport. Denne satsning er ikke kun udmøntet i en ressourcemæssig opnormering, men også i en øget aktivitet i bestræbelser på at gå forrest og etablere et fremtidigt tæt regionalt samarbejde.

Nemlig HOUSE OF EXPORTERS.